Българските народни приказки могат да се класифицират в няколко направления. Подбрахме за вас по няколко приказки от всяко.

Преди да разгледате предложенията ни нека се замислим заедно над един въпрос: Важни ли са българските народни приказки? Помагат ли ни да пазим корените си? 

Всяко предно поколение е предавало изконните ни български фолклор и мъдрост на следващото. Традиции, обичаи, занаяти и легенди, български народни приказки – все носители на българския дух.

Нека се замислим: Как е оцелял българският дух и как сме успели да съхраним традиции, обичаи и фолклор в трудните за народа ни времена? Запазили сме се чрез предаване им в семейството – от поколение на поколение. Знаем, че мирогледа на децата се формира от средата, в която растат. Част от тази среда са и българските народни приказки, които им четем.

Устойчиво бъдеще за България можем да изградим единствено върху здрави корени. От ранна възраст можем да внушим на децата си любов към рода и българските корени. Различни са способите за това. Най-близки до малчуганите са българските детски приказки. Носители на българските вярвания, бит и душевност, традиционните българските приказки са мостът, който ще пренесе основите на силата и устойчивостта на българския дух за изграждане на стабилно бъдеще на България. А новите български народни приказки пречупват тази наша мъдрост и опит чрез призмата на новото време.

Кратките български народни приказки са първия досег на детето до познанието и мъдростта. Възпитани с български народни приказки, у най-малките творци на бъдещето ни ще залегнат основни аспекти на българската душевност.

Нека участваме във вграждането на силен български дух на новото поколение българи, като четем на нашите деца български детски приказки.

Ето и нашия избор на детски български приказки за вас:

1. Съвременни български народни приказки

Промяната в начина ни на живот безспорно налага пречупване на народо-психологията на българите в класическите народни приказки през призмата на новото време. Така се появяват и новите български народни приказки, които са отражение на съвременната ни народо-психология и действителност. 

“Жеко бичето” 
(6+ годишни)

Тази съвременна българска народна приказка е част от книжката “Приказките на доброто” от Ушка Добродушка. След като я прочетете или изслушате прекрасния прочит на обичаната от малки и големи Гергана Стоянова, някои от вас може би ще се досетят, че приказката е вдъхновена от една съвсем реална и съвсем скорошна случка в българската общественост. Случка, която предизвика бурни реакции от обществото, предимно осъдителни. “Жеко бичето” поднася историята през една различна призма. Призмата на добротата и нуждата да я опазим, преоткрием, насърчим. 

“Вятърко”
(4+ годишни)

Друга, силно въздействаща българска народна приказка, също част от книжката на Ушка Добродушка “Приказки за доброто” е “Вятърко”. Хем, забавна, хем вълшебна, хем повдигаща сериозни въпроси за същността на нашите желания и потребности – една българска детска приказка, която се харесва и оставя нужда за размисъл и при възрастните. 

Класическите български народни приказки бихме могли да се разделим на три категории: вълшебни, битови и приказки за животни. Такова разделение е условно, защото понякога е трудно една приказка да се отнесе само към една категория. 

2. Вълшебни български народни приказки

Във вълшебните приказки героят преминава изпитания срещу магически създания, или с тяхна помощ достига до фантастичен резултат (намиране на чудодейно биле), или бива възнаграден по чудесен (чрез чудо) начин. Българската народна приказка с вълшебен елемент ни показва способността на хората за свързване с невидимия свят. Често пъти условие такава чудодейно връзка да бъде осъществена, са чистото сърце и други добродетели на  героя. Веднъж създадена, такава връзка прави нашия герой необикновен човек.

Най-известната вълшебна българска приказка е безспорно “Тримата братя и златната ябълка”. Други български приказки с вълшебен сюжет са например, “Речи-чекръче” .

Тримата братя и златната ябълка
Речи-чекръче

3. Кратки български народни приказки за бита

Безспорно тук можем да отнесем българските приказки с любим на всички герой Хитър Петър. Безбройни са хитростите му, неизчерпаем е българският хумор. Сред тях има приказки както с противопоставяне на глупост-хитрост,  на скъперничество-възмездие, така и с обществено отговорен елемент. Такива са например кратките български народни приказки “Колко са магаретата”, “Хитър Петър и гостилничарят”.

Важни аспекти от народния ни фолклор, залегнали в българските народни приказки, са темите за сплотеното семейство и отношенията между поколенията.

Наши фаворити са българските детски приказки “Дядо и внуче” и “Приказка за бъчвата”.

Дядо и внуче
Приказка за бъчвата

Мързелът явно е считан за най-лошата сред лошите черти на човека, защото много наши народни приказки са посветени на “излекуването” му, или на застрашаващи дома и живота на героите последици. Народът приписва мързелът в българските приказки в еднаква степен както на жените, така и на мъжете: “Мързеливата Богданка”, Сливи за смет”, “Добрите стопани” – в мелодичен текст и рими от Асен Разцветников.  

Мързеливата Богданка
Сливи за смет
Добрите стопани

Друг аспект на битовите ни български приказки, е осмиване или разобличаване на управниците. Първенството тук се държи от народната приказка “Торбата с жълтиците”. Тук сме я подбрали във вариант, разказана от Педя човек, Лакът брада.

4. Детски български приказки с животни

Главни герои в тях са диви или пък домашни животни. Обикновено домашните животни са показани в светлина на приятелство и привързаност към човека. Сред българските приказки с животни има и хумористични, има и народни приказки с поука, има и приказки с подчертано фантастичен елемент. Заглавията, които подбрахме, са на кратки български народни приказки: ”От небето падат камъчета”, “Лоша дума не се забравя”, “Старият елен и малкото еленче”,  “Юначното петле”. 

От небето падат камъчета
Лоша дума не се забравя
Старият елен и малкото еленче
Юначното петле

В днешната ни селекция на български народни приказки успяхме да разгледаме само прашинка от приказния български фолклор. 

И отново напомняме, че приказките са отражение на действителността ни. Ние вярваме, че такъв тип взаимодействие има две посоки и в този смисъл още веднъж ви приканваме: чрез традиционни или чрез сътворени от вас нови български приказки, които да четем на малките ни палавници, да използваме посоката, в която ние можем да въздействаме на реалността. Това е начинът ние заедно да положим в тях основите за един по-добър живот, за една действителност, изпълнена с добросърдечност.